Aktuality

30. výročí sametové revoluce - výstavy (1. 11. 2019)
V Poslanecké sněmovně proběhnou v listopadu dvě výstavy k připomínce 30. výročí Listopadu '89

Archiv Poslanecké sněmovny připravil výstavu dobových dokumentárních fotografií ze sbírek Severočeského muzea v Liberci

Listopad '89 ve fotografiích Karla Čtveráčka
(5. listopad - 6. prosinec 2019)

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019 od 17:00 ve Dvoraně (vchod Malostranské nám. 7/19, Praha 1).

**********

Kancelář Poslanecké sněmovny zve k zahájení dlouhodobé výstavy

"O slovo se hlásí... Od listopadu ke svobodným volbám"

Vernisáž se uskuteční ve středu 13. listopadu v 16 hodin ve foyeru jednacího sálu Poslanecké sněmovny (vchod Sněmovní 176/4, Praha 1).

Výstava prezentuje sametovou revoluci a následující přelomové události let 1989 - 1990 v Československu prostřednictvím dění v tehdejším Federálním shromáždění a národních radách obou republik.

Záštitu nad výstavou převzal předseda Poslanecké sněmovny pan Radek Vondráček.Navigace sekce Aktuality

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)