Aktuality

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka (11. 2. 2019)
14. 2. 2019 - představení publikace "Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921 - 1989)"

Archiv Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Parlamentní knihovnou si Vás dovolují pozvat na prezentaci publikace;"Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989)", která se uskuteční v pondělí 14. února od 17 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 6/18, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických).

Dvoudílný biografický slovník obsahuje hesla 326 osob, které zastávaly vrcholné funkce v KSČ, a to od jejího vzniku v květnu 1921 až do pádu komunistického režimu na konci roku 1989. Zahrnuje předsedy a generální tajemníky strany, ale také členy stranického politbyra a předsednictva, ilegálních vedení KSČ z období druhé světové války a dalších vybraných stranických grémií.
Jeho součástí je rovněž obsáhlá úvodní studie, která popisuje proměny nejvyšších orgánů KSČ a nastiňuje historický kontext, v němž přední komunističtí funkcionáři působili.
Autorský kolektiv tvoří 48 českých a slovenských historiků z různých vědeckých institucí, univerzitních pracovišť a archivů. Biografické medailony nejsou pouhým shrnutím již známých údajů - vycházejí z archivního výzkumu a přinášejí velké množství nových informací.

Slovník ovšem není určen jen odborné veřejnosti. Snaží se srozumitelnou formou poskytnout informace každému, kdo se chce seznámit s působením nejvýznamnějších politiků KSČ.

Obsah knihy a seznam autorů si můžete prohlédnout zde: A–K, L–Z.Navigace sekce Aktuality

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)