Aktuality

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka (7. 12. 2018)
10. 12. 2018 - představení knihy "Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989"

Archiv Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Parlamentní knihovnou si Vás dovolují pozvat na představení knihy autorů Tomáše Vilímka a Oldřicha Tůmy "Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989", která se uskuteční v pondělí 10. prosince od 17 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 6/18, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických).

Kniha mapuje rozmanité projevy a ohlasy rezistence vůči komunistickému režimu v Československu v letech 1948 až 1989. Autoři chápou rezistenci jako přirozenou a často spontánní reakci jedince či skupiny osob na "totalitní, nelidské, nezákonné nebo morálně neakceptovatelné požadavky režimu", jenž se snaží prosadit závazný ideový výklad světa, vychovávat či převychovávat, a neváhá proto zasahovat i do volnočasových aktivit ve snaze usměrňovat a modifikovat jejich průběh.
Svým způsobem představuje rezistence pomyslnou základnu společenského vzdoru, který může vyústit jak v opoziční postoj, snažící se nenásilnou formou reformovat stávající systém, tak v aktivity odbojové, usilující o jeho zánik, a to i za použití násilí.
Různé projevy rezistenčního chování, kterým je věnována tato kniha, představují jakousi přirozenou obrannou reakci jedince, jenž se tímto způsobem snažil realizovat svou představu o světě, popřípadě prosadit vlastní zájmy v pracovním i každodenním životě, aniž by přitom a priori usiloval o střet s režimem, či dokonce vytvářel nějaký programově-politický rámec své činnosti. Zda skutečně ke konfliktu nakonec došlo, záviselo nejen na intenzitě a formě projeveného vzdoru, ale rovněž na aktuálním stupni "sankční nálady", bdělosti bezpečnostních orgánů a bohužel i na míře kolaborace sousedů či spolupracovníků aktéra některé z vybraných klíčových forem rezistence.

VILÍMEK, Tomáš - TŮMA, Oldřich: Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2018, ISBN 978-80-7285-214-7, 287 s.Navigace sekce Aktuality

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)