Sněmovní tisk 783
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 19. 4. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1325/15, PID KORN9ZZCSCWD.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2016 (usnesení č. 274). Určil zpravodaje: Miroslava Strnadlová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1252).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 783/3, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 10:54.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 119, usnesení č. 1395).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 783/5, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 14:57.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo .
  Projednávání pokračovalo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 1494).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 59, dokument 59/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 59/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 59/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 3. 2017 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 59/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 108).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 98/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4603Jana Pastuchová10064-13823.odt (12 KB) / PDF (70 KB, 3 strany) 23. 6. 2016 v 08:58:24
4829Jana Pastuchová10290-14303.doc (19 KB) / PDF (261 KB, 3 strany) 6. 9. 2016 v 09:40:23
4834Vladislav Vilímec10295-14309.odt (26 KB) / PDF (51 KB, 4 strany) 6. 9. 2016 v 13:18:17
4845Jana Pastuchová10306-14320.doc (8 KB) / PDF (352 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 11:06:22
4846Jana Pastuchová10307-14321.doc (15 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 11:06:23
4854Jana Pastuchová10315-14329.doc (16 KB) / PDF (284 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 15:16:22
5218Karel Fiedler10679-14963.doc (40 KB) / PDF (363 KB, 4 strany) 9. 11. 2016 v 14:44:10
5302Vladislav Vilímec10763-15115.odt (28 KB) / PDF (51 KB, 6 stran) 29. 11. 2016 v 12:53:23


Deskriptory EUROVOCu: osídlení, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální služby, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)