Sněmovní tisk 725
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 725/0 dne 17. 2. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 151/16, PID KORNA65L9NCD.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1107).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 725/2, který byl rozeslán 12. 4. 2016 v 18:20.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1204).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 273, dokument 273/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 6. 2016 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 273/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 6. 2016 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 472).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 11. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 212/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4116Vladislav Vilímec09577-13056.odt (19 KB) / PDF (37 KB, 3 strany) 12. 4. 2016 v 13:16:35
4118Roman Sklenák09579-13058.doc (25 KB) / PDF (192 KB, 1 strana) 12. 4. 2016 v 13:23:09


Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, navýšení mezd, příjem, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)