Sněmovní tisk 683
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 683/0 dne 22. 12. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1227/15, PID KORN9YXAUNA6.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1264).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 9. 2016 na 49. schůzi přerušeno (usnesení č. 1320).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 683/3, který byl rozeslán 26. 10. 2016 v 15:55.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 683/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1430).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 24, dokument 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2017 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 24/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 81).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 63/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4754Stanislav Berkovec10215-14175.doc (28 KB) / PDF (326 KB, 2 strany) 17. 8. 2016 v 10:49:04
4857Martin Kolovratník10318-14334.doc (28 KB) / PDF (288 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 17:23:46
5129Martin Kolovratník10590-14803.docx (19 KB) / PDF (187 KB, 1 strana) 24. 10. 2016 v 21:13:15
5130Martin Kolovratník10591-14804.docx (21 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 24. 10. 2016 v 21:13:40
5134Jeroným Tejc10595-14811.doc (78 KB) / PDF (265 KB, 9 stran) 25. 10. 2016 v 15:24:22


Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění zákonné odpovědnosti, pozemní doprava, seznam, silniční doprava, státní poznávací značka, technická kontrola

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)