Sněmovní tisk 509
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 423/19, PID KORNBAWJWDME.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9., 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 692).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/3, který byl rozeslán 27. 9. 2019 v 11:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 509/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 18. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 25. 10. 2019 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 30. 10. 2019 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 1. 11. 2019 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 18. 10., 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 227, usnesení č. 770).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 150, dokument 150/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 11. 2019 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 150/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 11. 2019 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 150/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 12. 2019 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 267).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 509/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 509/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 362, usnesení č. 854).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 364/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3281Věra Kovářová15505-23343.docx (21 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 5. 9. 2019 v 19:40:49
3328Karel Rais15552-23411.docx (35 KB) / PDF (340 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 13:35:35
3340Karel Rais15564-23426.docx (38 KB) / PDF (326 KB, 4 strany) 12. 9. 2019 v 07:25:33
3342Tomáš Martínek15566-23428.docx (12 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 12. 9. 2019 v 10:39:45
3343Tomáš Martínek15567-23429.docx (8 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 12. 9. 2019 v 10:43:55
3344Tomáš Martínek15568-23430.docx (10 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 12. 9. 2019 v 10:47:37
3345Tomáš Martínek15569-23431.docx (8 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 12. 9. 2019 v 10:48:33
3346Tomáš Martínek15570-23433.docx (15 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 12. 9. 2019 v 10:51:06
3347Tomáš Martínek15571-23434.docx (8 KB) / PDF (160 KB, 2 strany) 12. 9. 2019 v 10:51:54
3361Věra Kovářová15585-23451.docx (87 KB) / PDF (559 KB, 30 stran) 12. 9. 2019 v 15:23:58
3372Vojtěch Munzar15596-23472.docx (206 KB) / PDF (435 KB, 3 strany) 17. 9. 2019 v 12:57:51
3373Vojtěch Munzar15597-23473.docx (205 KB) / PDF (342 KB, 3 strany) 17. 9. 2019 v 12:59:41
3374Vojtěch Munzar15598-23474.docx (206 KB) / PDF (274 KB, 2 strany) 17. 9. 2019 v 13:00:58
3388Jan Hrnčíř15612-23506.docx (15 KB) / PDF (258 KB, 1 strana) 19. 9. 2019 v 13:06:25
3407Miroslav Kalousek15631-23532.doc (57 KB) / PDF (433 KB, 8 stran) 24. 9. 2019 v 10:03:49
3408Miroslav Kalousek15632-23533.doc (28 KB) / PDF (303 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 10:04:30
3411Jan Skopeček15635-23535.doc (39 KB) / PDF (281 KB, 3 strany) 24. 9. 2019 v 14:19:21
3412Jan Skopeček15636-23536.doc (46 KB) / PDF (284 KB, 5 stran) 24. 9. 2019 v 14:19:21
3414Václav Votava15638-23538.docx (18 KB) / PDF (234 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 14:50:36
3415Václav Votava15639-23539.docx (21 KB) / PDF (278 KB, 3 strany) 24. 9. 2019 v 14:53:51
3416Jan Bartošek15640-23540.docx (20 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 15:05:23
3417Jan Bartošek15641-23541.docx (20 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 15:05:40
3418Jan Bartošek15642-23542.docx (24 KB) / PDF (236 KB, 1 strana) 24. 9. 2019 v 15:06:07
3419Jan Bartošek15643-23543.docx (14 KB) / PDF (173 KB, 3 strany) 24. 9. 2019 v 15:06:53
3420Jan Bartošek15644-23544.docx (19 KB) / PDF (224 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 15:07:08
3425Tomáš Martínek15649-23549.docx (10 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 24. 9. 2019 v 15:58:32
3426Jan Bartošek15650-23550.docx (19 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 15:57:57
3427Tomáš Martínek15651-23551.DOCX (9 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 24. 9. 2019 v 15:59:11
3428Jan Hrnčíř15652-23552.docx (13 KB) / PDF (261 KB, 1 strana) 24. 9. 2019 v 17:08:52
3429Jan Hrnčíř15653-23553.docx (13 KB) / PDF (268 KB, 1 strana) 24. 9. 2019 v 17:09:54
3430Věra Kovářová15654-23554.docx (21 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 19:21:56
3431Věra Kovářová15655-23556.docx (95 KB) / PDF (567 KB, 31 stran) 24. 9. 2019 v 19:32:35
3432Věra Kovářová15656-23557.docx (99 KB) / PDF (587 KB, 33 stran) 24. 9. 2019 v 19:37:13
3435Radek Koten15659-23561.docx (33 KB) / PDF (262 KB, 3 strany) 24. 9. 2019 v 20:35:41
3436Jana Krutáková15660-23562.docx (21 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 25. 9. 2019 v 08:36:58
3437Leo Luzar15661-23563.docx (21 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 25. 9. 2019 v 08:41:11
3438Leo Luzar15662-23564.docx (22 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 08:42:03
3439Leo Luzar15663-23565.docx (19 KB) / PDF (239 KB, 1 strana) 25. 9. 2019 v 08:42:40
3440Radek Holomčík15664-23566.docx (844 KB) / PDF (92 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 08:53:48
3441Mikuláš Ferjenčík15665-23567.docx (844 KB) / PDF (90 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 09:10:04
3442Mikuláš Ferjenčík15666-23570.docx (845 KB) / PDF (98 KB, 4 strany) 25. 9. 2019 v 09:17:01
3443Vojtěch Munzar15667-23568.docx (210 KB) / PDF (421 KB, 8 stran) 25. 9. 2019 v 09:12:55
3444Vojtěch Munzar15668-23569.docx (202 KB) / PDF (184 KB, 1 strana) 25. 9. 2019 v 09:13:18
3445Mikuláš Ferjenčík15669-23571.docx (844 KB) / PDF (99 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 09:21:22
3446Mikuláš Ferjenčík15670-23572.docx (846 KB) / PDF (103 KB, 4 strany) 25. 9. 2019 v 09:25:56
3448Mikuláš Ferjenčík15672-23573.docx (845 KB) / PDF (87 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 09:28:25
3451Martin Kupka15675-23577.docx (15 KB) / PDF (215 KB, 4 strany) 27. 9. 2019 v 09:45:20
3454Ondřej Veselý15678-23584.docx (24 KB) / PDF (225 KB, 4 strany) 25. 9. 2019 v 10:05:58
3455Leo Luzar15679-23586.docx (35 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 10:12:34
3456Mikuláš Ferjenčík15680-23585.docx (15 KB) / PDF (207 KB, 4 strany) 25. 9. 2019 v 10:12:07
3458Jan Skopeček15682-23587.doc (49 KB) / PDF (354 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 10:16:43
3459Zbyněk Stanjura15683-23588.docx (20 KB) 25. 9. 2019 v 10:27:39
3460Zbyněk Stanjura15684-23589.docx (52 KB) / PDF (625 KB, 19 stran) 25. 9. 2019 v 10:34:46
3461Tomáš Martínek15685-23590.DOCX (15 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 11:19:16
3462Tomáš Martínek15686-23591.docx (15 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 v 11:43:12


Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, financování rozpočtu, rozpočtová politika, spotřební daň

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)