Sněmovní tisk 452
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 452/0 dne 3. 4. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 230/19, PID KORNB9DHUR7P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24., 26. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 624).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 452/4, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 13:55.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 685).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 7. 2019.
  Návrh zákona 29. 7. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 452/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 452/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 706).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 16. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 9. 2019.

Zákon vyhlášen 24. 9. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 244/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2826Lucie Šafránková15050-22406.doc (56 KB) / PDF (383 KB, 5 stran) 10. 5. 2019 v 10:42:02
2895Lucie Šafránková15119-22533.doc (58 KB) / PDF (383 KB, 5 stran) 27. 5. 2019 v 10:03:32
2952Tomáš Martínek15176-22637.docx (8 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 6. 6. 2019 v 12:00:27
2953Pavla Golasowská15177-22642.doc (32 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 6. 6. 2019 v 12:35:14
2954Tomáš Martínek15178-22638.docx (15 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 6. 6. 2019 v 12:01:06


Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, příjmová politika, sociální dávky

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění452/0


ISP (příhlásit)