Sněmovní tisk 452/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t045200.pdf (Dokument PDF, 287 KB)t045200.docx (Dokument DOCX, 38 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0452a0.pdf (Dokument PDF, 202 KB)t0452a0.docx (Dokument DOCX, 21 KB)

Rozesláno poslancům

3. dubna 2019 v 13:14
ISP (příhlásit)