Sněmovní tisk 431
Novela z. o silniční dopravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 18. 3. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1054/18, PID ALBSB44GWH6Y.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 628).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 431/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 431/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 431/3, který byl rozeslán 18. 10. 2019 v 9:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 431/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 46, usnesení č. 806).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 1. 2020.
  Návrh zákona 3. 2. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 431/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 431/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 47, usnesení č. 965).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 115/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2991Václav Klaus15215-22695.docx (54 KB) / PDF (352 KB, 8 stran) 14. 6. 2019 v 13:55:03
3363Leo Luzar15587-23453.docx (21 KB) / PDF (325 KB, 2 strany) 13. 9. 2019 v 09:14:19
3404Martin Kolovratník15628-23528.docx (19 KB) / PDF (396 KB, 4 strany) 23. 9. 2019 v 11:13:47
3472Jan Bauer15696-23601.docx (20 KB) / PDF (286 KB, 2 strany) 25. 9. 2019 v 17:45:21
3473Marian Jurečka15697-23602.docx (23 KB) / PDF (362 KB, 4 strany) 26. 9. 2019 v 13:34:31
3474Patrik Nacher15698-23603.doc (58 KB) / PDF (416 KB, 6 stran) 27. 9. 2019 v 08:37:16
3481Pavel Staněk15705-23610.docx (24 KB) / PDF (353 KB, 3 strany) 27. 9. 2019 v 12:10:48
3513Marian Jurečka15737-23720.docx (23 KB) / PDF (364 KB, 4 strany) 24. 10. 2019 v 10:35:12
3532Ondřej Polanský15756-23759.docx (8 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 15. 10. 2019 v 14:08:08
3535Milan Feranec15759-23761.docx (21 KB) / PDF (273 KB, 2 strany) 15. 10. 2019 v 15:15:01
3541Jakub Michálek15765-23771.docx (16 KB) / PDF (187 KB, 4 strany) 16. 10. 2019 v 11:49:15
3542Jakub Michálek15766-23773.docx (15 KB) / PDF (181 KB, 3 strany) 16. 10. 2019 v 11:50:16


Deskriptory EUROVOCu: dopravce, osobní doprava, přeprava nebezpečného nákladu, silniční doprava, taxi

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)