Sněmovní tisk 337
Novela z. o státním zastupitelství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 20. 11. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 755/18, PID KORNAYSCMFCN.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Marek Výborný (usnesení č. 486).
  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/4, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 11:25.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 337/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 732).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 10. 2019.
  Zákon Senátem schválen 1. 11. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Zákon vyhlášen 28. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 315/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3335Marek Výborný15559-23419.docx (17 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 11. 9. 2019 v 17:03:00
3338Jakub Michálek15562-23424.docx (25 KB) / PDF (350 KB, 17 stran) 11. 9. 2019 v 18:34:30


Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, finanční soud, hospodářský trestný čin, státní zástupce, trestní řízení, vlastní zdroje

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)