Sněmovní tisk 300
Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 10. 10. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 684/18, PID KORNAYZLGG1K.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 483).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 300/3, který byl rozeslán 23. 4. 2019 v 15:10.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 300/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 986, usnesení č. 668).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 7. 2019.
  Zákon Senátem schválen 29. 7. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 204/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2364Jan Skopeček14588-21711.doc (28 KB) / PDF (194 KB, 2 strany)
14588-21712.doc (31 KB) / PDF (208 KB, 2 strany)
 8. 3. 2019 v 14:36:36
2671Jan Volný14895-22156.docx (22 KB) / PDF (376 KB, 2 strany) 17. 4. 2019 v 10:23:54
2694Zbyněk Stanjura14918-22190.docx (16 KB) / PDF (332 KB, 3 strany) 17. 4. 2019 v 17:02:32


Deskriptory EUROVOCu: akcionář, cenné papíry, kapitálový trh, odměňování, přibližování legislativy, průhlednost administrativy, správní rada, zneužívání trhu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)