Sněmovní tisk 295
Novela z. - exekuční řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolářík L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 5. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0295.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2018 jako tisk 295/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 889/18, PID ALBSB5D92VQ2.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3662Dominik Feri15886-23936.docx (23 KB) / PDF (410 KB, 3 strany) 13. 11. 2019 v 13:07:34
4089Kateřina Valachová16313-24675.doc (131 KB) / PDF (507 KB, 17 stran) 9. 1. 2020 v 16:21:43


Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)