Sněmovní tisk 255
Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 10. 8. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 17/17, PID KORNAFPD5C32.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Bžoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 516).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 21. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 255/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 255/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 82, usnesení č. 817).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 12. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 1. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Jižní KoreaISP (příhlásit)