Sněmovní tisk 220
Vl.n.z. - nominační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 26. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 464/18, PID KORNAZEBWAAA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 471).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 220/3, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 13:46.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 220/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 223, usnesení č. 731).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 10. 2019.
  Návrh zákona 1. 11. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 220/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 220/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 117, usnesení č. 831).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 20. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 353/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2248Tomáš Martínek14472-21500.docx (8 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 15. 2. 2019 v 10:57:57
2249Tomáš Martínek14473-21501.docx (7 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 15. 2. 2019 v 10:58:39
2250Tomáš Martínek14474-21502.docx (7 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 15. 2. 2019 v 10:59:34
2352Ondřej Veselý14576-21693.docx (17 KB) / PDF (168 KB, 1 strana) 6. 3. 2019 v 12:30:55
2358Tomáš Martínek14582-21704.docx (15 KB) / PDF (225 KB, 3 strany) 7. 3. 2019 v 11:46:45
2458Tomáš Martínek14682-21859.docx (7 KB) / PDF (179 KB, 2 strany) 25. 3. 2019 v 12:27:48
2591Jana Pastuchová14815-22070.doc (89 KB) / PDF (319 KB, 11 stran) 11. 4. 2019 v 09:08:30
2615Jakub Michálek14839-22097.docx (13 KB) / PDF (319 KB, 6 stran) 16. 4. 2019 v 09:55:29
2726Jana Pastuchová14950-22245.doc (88 KB) / PDF (319 KB, 11 stran) 26. 4. 2019 v 09:09:08
2901Tomáš Martínek15125-22542.docx (7 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 28. 5. 2019 v 11:51:06
2992Radek Vondráček15216-22696.doc (88 KB) / PDF (385 KB, 7 stran) 17. 6. 2019 v 10:08:51


Deskriptory EUROVOCu: jmenovací moc, jmenování pracovníků, konkurz do státní správy, podnikové vedení, právnická osoba, správní rada, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)