Sněmovní tisk 201
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kopřiva F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 201/0 dne 13. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0201.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 201/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 519/18, PID KORNAZQ9E4R8.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  1. Čtení Předseda Poslanecké sněmovny 29. 6. 2018 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen Mgr. Marek Novák, MBA.

  Projednávání pokračovalo 14. 11. 2018 na 20. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 26. 3. 2019 na 27. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 581).
  Projednávání pokračovalo 10. 3. 2021 na 87. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 29. 4. 2021 na 100. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1633).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8702Eva Fialová20926-31683.docx (32 KB) / PDF (297 KB, 9 stran) 24. 6. 2021 v 10:45:07


Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, dítě, manželství, občanský zákoník, registrované partnerství, rodinné právo

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)