Sněmovní tisk 191
Novela z. o dráhách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 1. 6. 2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 191/0 dne 1. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0191.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 191/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 538/18, PID ALBSAZGFSJEK.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 493).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 191/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 191/3, který byl rozeslán 23. 7. 2019 v 13:18.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 191/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 716).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 140, dokument 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 262).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Zákon vyhlášen 28. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 313/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2606Petr Dolínek14830-22086.docx (13 KB) / PDF (275 KB, 1 strana) 15. 4. 2019 v 18:27:05


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, jízdní personál, městská doprava, městská hromadná doprava, metro

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)