Sněmovní tisk 12
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 28. 11. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 170/17, PID ALBSAFXE26LI.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Adam Kalous a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 56).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 12/2, který byl rozeslán 28. 2. 2018 v 8:32.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 194).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 4. 2018.
  Návrh zákona 18. 5. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 12/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 12/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 125, usnesení č. 238).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2018.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 111/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
381Petr Třešňák12605-18322.docx (20 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 26. 2. 2018 v 19:29:40


Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, ochrana spotřebitele, oprávnění k výkonu služby, organizovaná cesta, politika cestovního ruchu, povinné pojištění, předmět podnikání, živnost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)