Sněmovní tisk 111
N.z. o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hamáček, Lubomír Zaorálek, Kateřina Valachová, Jan Birke, Petr Dolínek, Ondřej Veselý, Jiří Běhounek, Antonín Staněk, Tomáš Hanzel, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 111/0 dne 2. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0111.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2018 jako tisk 111/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 216/18, PID ALBSAWKJ8JXB.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 17. 4. 2018 na 12. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 203).
  Projednávání pokračovalo 25. 5. 2018 na 13. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 236).
  Projednávání pokračovalo 26. 6. 2018 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 283).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 5., 7. 11. 2019 na 35. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26., 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 111/4, který byl rozeslán 28. 11. 2019 v 9:32.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 111/5 (přerušuje projednávání).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 166, usnesení č. 1113).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2345Vojtěch Pikal14569-21684.docx (19 KB) / PDF (472 KB, 12 stran) 28. 2. 2019 v 18:04:31
2596Helena Válková14820-22076.docx (16 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 14. 4. 2019 v 15:16:09
3640Tomio Okamura15864-23913.docx (55 KB) / PDF (288 KB, 5 stran) 7. 11. 2019 v 09:20:48
3791Vojtěch Pikal16015-24159.docx (12 KB) / PDF (285 KB, 7 stran) 26. 11. 2019 v 13:54:02
3792Vojtěch Pikal16016-24160.docx (8 KB) / PDF (213 KB, 4 strany) 26. 11. 2019 v 13:55:02
3874Stanislav Grospič16098-24265.doc (104 KB) / PDF (349 KB, 16 stran) 27. 11. 2019 v 11:52:04
6151Vojtěch Pikal18375-28016.docx (617 KB) / PDF (802 KB, 13 stran) 8. 9. 2020 v 11:22:39
6159Tomio Okamura18383-28027.docx (53 KB) / PDF (313 KB, 5 stran) 9. 9. 2020 v 13:48:40
6952Tomio Okamura19176-29262.docx (53 KB) / PDF (313 KB, 5 stran) 1. 12. 2020 v 13:33:26


Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, veřejné hlasování, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)