Sněmovní tisk 545
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 545/0 dne 9. 7. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 251/17, PID KORNAEMF8NAV.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 775).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 13. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 27. 10. 2020 na 62. schůzi přerušeno (usnesení č. 1322).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/5 (procedurální usnesení).
 • L

  Legislativní odbor KPS vydal k tisku sněmovní dokument 7155.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 10. 2. 2021 na 82. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 545/7, který byl rozeslán 26. 2. 2021 v 12:31.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 545/8 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 3. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 545/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14., 16. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 1616).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 96, dokument 96/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 5. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro sociální politiku, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 1. 6. 2021 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 96/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 96/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 96/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2021 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 218).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 545/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 545/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 65, usnesení č. 1725).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 20. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 286/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3663Dominik Feri15887-23937.docx (23 KB) / PDF (411 KB, 3 strany) 13. 11. 2019 v 13:07:46
4090Kateřina Valachová16314-24676.doc (132 KB) / PDF (514 KB, 17 stran) 9. 1. 2020 v 16:23:08
4518Lukáš Kolářík16742-25368.doc (152 KB) / PDF (1 MB, 121 stran) 5. 3. 2020 v 13:45:07
4549Jan Farský16773-25411.docx (19 KB) / PDF (284 KB, 3 strany) 9. 3. 2020 v 12:36:22
4550Jan Farský16774-25412.docx (18 KB) / PDF (327 KB, 3 strany) 9. 3. 2020 v 12:36:39
4551Jan Farský16775-25413.docx (22 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 9. 3. 2020 v 12:36:55
5004Dominik Feri17228-26055.docx (21 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 21. 4. 2020 v 19:00:25
5072Dominik Feri17296-26169.docx (21 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 28. 4. 2020 v 12:14:02
5291Marek Výborný17515-26530.docx (28 KB) / PDF (346 KB, 9 stran) 19. 5. 2020 v 11:23:36
5293Marek Výborný17517-26532.docx (30 KB) / PDF (377 KB, 11 stran) 19. 5. 2020 v 11:24:55
5372Jan Farský17596-26658.docx (21 KB) / PDF (406 KB, 7 stran) 26. 5. 2020 v 19:19:39
5459Dominik Feri17683-26757.doc (57 KB) / PDF (197 KB, 7 stran) 29. 5. 2020 v 13:51:06
5463Jan Farský17687-26761.docx (60 KB) / PDF (363 KB, 7 stran) 29. 5. 2020 v 17:12:06
5464Marek Výborný17688-26762.docx (115 KB) / PDF (839 KB, 57 stran) 1. 6. 2020 v 10:19:42
5465Marek Výborný17689-26763.docx (34 KB) / PDF (374 KB, 12 stran) 1. 6. 2020 v 10:20:21
5466Marek Výborný17690-26764.docx (29 KB) / PDF (374 KB, 8 stran) 1. 6. 2020 v 10:21:53
5467Marek Výborný17691-26765.docx (24 KB) / PDF (330 KB, 5 stran) 1. 6. 2020 v 10:22:44
5468Marek Výborný17692-26767.docx (26 KB) / PDF (345 KB, 6 stran) 1. 6. 2020 v 10:23:16
5548Jan Farský17772-26875.docx (66 KB) / PDF (582 KB, 34 stran) 4. 6. 2020 v 15:24:17
5718Dominik Feri17942-27088.docx (22 KB) / PDF (262 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 14:16:40
6050Milan Feranec18274-27740.docx (27 KB) / PDF (446 KB, 12 stran) 31. 7. 2020 v 16:15:23
6146Marek Výborný18370-28009.docx (43 KB) / PDF (446 KB, 19 stran) 4. 9. 2020 v 13:10:47
7167Jan Farský19391-29573.docx (18 KB) / PDF (352 KB, 4 strany) 8. 1. 2021 v 18:47:35
7168Jan Farský19392-29574.docx (23 KB) / PDF (314 KB, 3 strany) 8. 1. 2021 v 18:47:51
7169Jan Farský19393-29575.docx (19 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 8. 1. 2021 v 18:48:06
7331Zuzana Ožanová19555-29824.docx (56 KB) / PDF (540 KB, 27 stran) 2. 2. 2021 v 16:35:07
7366Tomáš Kohoutek19590-29863.doc (124 KB) / PDF (428 KB, 14 stran) 8. 2. 2021 v 12:07:13
7382Lukáš Kolářík19606-29906.docx (8 KB) / PDF (318 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 18:47:10
7391Lukáš Kolářík19615-29915.docx (8 KB) / PDF (297 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 20:24:10
7392Lukáš Kolářík19616-29917.docx (12 KB) / PDF (309 KB, 6 stran) 9. 2. 2021 v 20:32:30
7393Lukáš Kolářík19617-29918.docx (8 KB) / PDF (297 KB, 4 strany) 9. 2. 2021 v 20:46:40
7394Lukáš Kolářík19618-29919.docx (7 KB) / PDF (281 KB, 4 strany) 10. 2. 2021 v 12:40:31
7402Patrik Nacher19626-29927.doc (136 KB) / PDF (444 KB, 18 stran) 10. 2. 2021 v 11:14:25
7403Lukáš Kolářík19627-29928.docx (38 KB) / PDF (589 KB, 24 stran) 10. 2. 2021 v 12:42:44
7406Lukáš Kolářík19630-29933.docx (9 KB) / PDF (315 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 14:29:03
7407Lukáš Kolářík19631-29934.docx (7 KB) / PDF (266 KB, 3 strany) 17. 2. 2021 v 17:02:01
7418Dominik Feri19642-29949.doc (217 KB) / PDF (568 KB, 28 stran) 10. 2. 2021 v 14:51:52
7421Marek Výborný19645-29951.docx (76 KB) / PDF (584 KB, 29 stran) 10. 2. 2021 v 15:49:49
7422Marek Výborný19646-29952.docx (67 KB) / PDF (575 KB, 28 stran) 10. 2. 2021 v 15:50:34
7423Marek Výborný19647-29953.docx (35 KB) / PDF (319 KB, 5 stran) 10. 2. 2021 v 15:52:06
7424Marek Výborný19648-29954.docx (56 KB) / PDF (439 KB, 18 stran) 10. 2. 2021 v 15:53:05
7425Marek Výborný19649-29955.docx (36 KB) / PDF (325 KB, 4 strany) 10. 2. 2021 v 15:53:34
7426Marek Výborný19650-29956.docx (25 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 10. 2. 2021 v 15:54:29
7427Jan Farský19651-29957.docx (18 KB) / PDF (401 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 16:03:50
7428Jan Farský19652-29958.docx (18 KB) / PDF (325 KB, 4 strany) 10. 2. 2021 v 16:04:38
7429Kateřina Valachová19653-29959.docx (22 KB) / PDF (222 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 16:12:12
7430Tomáš Kohoutek19654-29960.docx (33 KB) / PDF (347 KB, 7 stran) 10. 2. 2021 v 16:18:31
7431Marek Výborný19655-29961.docx (33 KB) / PDF (284 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 16:27:19
7432František Navrkal19656-29962.docx (9 KB) / PDF (226 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 16:52:07
7435Helena Válková19659-29964.docx (25 KB) / PDF (258 KB, 6 stran) 10. 2. 2021 v 17:02:32
7459Helena Válková19683-29990.docx (50 KB) / PDF (334 KB, 8 stran) 11. 2. 2021 v 12:50:30
8181Marek Výborný20405-30963.docx (27 KB) / PDF (270 KB, 3 strany) 16. 4. 2021 v 11:29:56


Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, soudní řízení, vlastnictví, výkon rozhodnutí, výkonná moc

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)