Stenografický zápis 82. schůze, 10. února 2021Zahájení

(Schůze zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jan Farský
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec František Navrkal
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Marek Novák
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec František Navrkal
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Farský
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze přerušena v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP