Sněmovní tisk 81
Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 81/0 dne 10. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 145).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/1 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 11. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/5 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/6 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/7 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/8 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 81/9, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 105, usnesení č. 330).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 6. 2014.
  Zákon Senátem schválen 23. 7. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 181/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
570Jan Birke06031-07126.odt (23 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 9. 4. 2014 v 17:20:54
661Matěj Fichtner06122-07270.doc (47 KB) / PDF (232 KB, 7 stran) 23. 4. 2014 v 16:10:31
739Jiří Valenta06200-07429.odt (25 KB) / PDF (54 KB, 2 strany) 6. 5. 2014 v 16:10:46
917Matěj Fichtner06378-07722.odt (21 KB) / PDF (52 KB, 2 strany) 10. 6. 2014 v 16:52:43


Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost státu, Informatika, informační systém, Informovanost, informace, Národní bezpečnostní úřad

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, důvěrná informace, elektronická správa, informační společnost, informační systém, kybernetika, ochrana údajů, ústřední orgány státní správy, veřejná bezpečnost, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)