Sněmovní tisk 742
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 742/0 dne 16. 3. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 12. 4. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 4. 2016 jako tisk 742/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 411/16, PID RACKA86AH8XL.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 4. 2016 (usnesení č. 270). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8., 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1413).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/3 (stanovisko).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 742/6, který byl rozeslán 3. 5. 2017 v 10:25.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 742/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1691).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 255/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6160Herbert Pavera11621-16491.doc (23 KB) / PDF (105 KB, 1 strana) 4. 4. 2017 v 10:52:12
6282Josef Kott11743-16751.doc (21 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 26. 4. 2017 v 10:51:37
6287Herbert Pavera11748-16756.doc (26 KB) / PDF (133 KB, 1 strana) 26. 4. 2017 v 12:32:17
6293Josef Kott11754-16761.docx (19 KB) / PDF (195 KB, 3 strany) 26. 4. 2017 v 15:39:31
6312Robin Böhnisch11773-16800.doc (32 KB) / PDF (236 KB, 5 stran) 28. 4. 2017 v 09:50:37


Hesla věcného rejstříku: Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, kožešinová zvířata, kožešiny a jejich zpracování, ochrana zvířat

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání742/0


ISP (příhlásit)