Sněmovní tisk 669
Novela z. o hnojivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 15. 12. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1236/15, PID KORN9YWC3DN2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 12. 2015 (usnesení č. 230). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1255).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 669/2, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 11:49.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 669/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1488).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 12. 2016.
  Zákon Senátem schválen 19. 1. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 61/2017 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Hnojiva

Deskriptory EUROVOCu: hnojiva, organická hnojiva, označení výrobku, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
156/1998novelizujeZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)669/0


ISP (příhlásit)