Sněmovní tisk 558
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 558/0 dne 23. 7. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 21. 8. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 8. 2015 jako tisk 558/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1004/15, PID KORN9YV9T3O3.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, hromadné stravování, sazba DPH

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)