Sněmovní tisk 558/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055800.pdf (Dokument PDF, 309 KB)t055800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0558a0.pdf (Dokument PDF, 275 KB)t0558a0.doc

Rozesláno poslancům

23. července 2015 v 11:44
ISP (příhlásit)