Sněmovní tisk 463
Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 15. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1551/14, PID KORN9NRCXV6W.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Josef Zahradníček a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 739).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 463/3, který byl rozeslán 16. 9. 2015 v 16:42.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 463/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 211, usnesení č. 893).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2015.
  Zákon Senátem schválen 11. 11. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 3. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 314/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2538Zdeněk Ondráček07999-10567.doc (38 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 17. 6. 2015 v 18:05:49
2807Jitka Chalánková08268-11070.doc (49 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 14:32:04
2812Josef Zahradníček08273-11075.odt (30 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 15. 9. 2015 v 15:27:59
2813Roman Váňa08274-11076.doc (42 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 15:34:46
2814Roman Váňa08275-11077.doc (17 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 15:36:34
2816Martin Lank08277-11079.doc (47 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 18:10:20


Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie, Migrace

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, cizinecké právo, povolení k pobytu, právo EU, uplatňování právních předpisů EU, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)