Sněmovní tisk 459
Vl. n. z. o Hasičském záchranném sboru ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 14. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1338/14, PID KORN9MKG7KML.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 741).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 18. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 459/2, který byl rozeslán 16. 9. 2015 v 10:12.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 459/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 892).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2015.
  Zákon Senátem schválen 11. 11. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 320/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2621Roman Váňa08082-10720.doc (14 KB) / PDF (0 KB) 8. 7. 2015 v 16:30:18
2622Roman Váňa08083-10721.doc (20 KB) / PDF (0 KB) 8. 7. 2015 v 16:34:43
2803Václav Klučka08264-11065.docx (16 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 13:57:41


Hesla věcného rejstříku: Záchranářství

Deskriptory EUROVOCu: naléhavá pomoc, ochrana proti požáru, pomoc obětem neštěstí, první pomoc

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)