Sněmovní tisk 42
N.z. o Registru smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 42/0 dne 4. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 42/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 80).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 18. 6. 2015 na 29. schůzi určen Ústavně právní výbor (usnesení č. 790).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 42/9, který byl rozeslán 10. 7. 2015 v 10:05.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 42/10 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 880).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 42/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 42/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 960).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 340/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2240Radek Vondráček07701-10092.doc (53 KB) / PDF (405 KB, 8 stran) 27. 4. 2015 v 09:17:45
2257Radek Vondráček07718-10113.doc (31 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 11:32:02
2265Jan Farský07726-10125.doc (17 KB) / PDF (312 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 13:46:11
2273Radek Vondráček07734-10135.doc (12 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 14:46:18
2351Jan Klán07812-10261.doc (37 KB) / PDF (324 KB, 2 strany)
07812-10262.doc (29 KB) / PDF (166 KB, 2 strany)
 19. 5. 2015 v 10:25:49
2352Ludvík Hovorka07813-10263.doc (24 KB) / PDF (363 KB, 3 strany) 19. 5. 2015 v 10:49:02
2354Milan Urban07815-10266.doc (17 KB) / PDF (127 KB, 2 strany) 19. 5. 2015 v 13:18:20
2358Jan Klán07819-10269.doc (32 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 19. 5. 2015 v 15:40:50
2363Radek Vondráček07824-10279.odt (57 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 19. 5. 2015 v 17:18:50
2368Vít Kaňkovský07829-10287.odt (25 KB) / PDF (61 KB, 2 strany) 20. 5. 2015 v 10:08:58
2369Zbyněk Stanjura07830-10288.doc (49 KB) / PDF (424 KB, 7 stran) 20. 5. 2015 v 10:19:18
2371Jan Farský07832-10289.doc (26 KB) / PDF (288 KB, 1 strana) 20. 5. 2015 v 10:44:40
2372Vladislav Vilímec07833-10290.odt (21 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 20. 5. 2015 v 11:37:58
2515Vítězslav Jandák07976-10535.doc (21 KB) / PDF (349 KB, 2 strany) 16. 6. 2015 v 14:55:50
2526Ivan Adamec07987-10555.doc (11 KB) / PDF (225 KB, 1 strana) 17. 6. 2015 v 09:57:35
2527Jaroslav Foldyna07988-10556.odt (62 KB) / PDF (58 KB, 2 strany) 17. 6. 2015 v 10:51:15
2537Miroslav Kalousek07998-10566.odt (37 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 17. 6. 2015 v 16:56:32
2603Jan Klán08064-10682.doc (29 KB) / PDF (0 KB) 7. 7. 2015 v 14:35:19
2604Jan Klán08065-10683.doc (28 KB) / PDF (0 KB) 7. 7. 2015 v 14:42:02
2605Jan Klán08066-10684.doc (32 KB) / PDF (0 KB) 7. 7. 2015 v 14:42:32
2617Ludvík Hovorka08078-10715.odt (17 KB) / PDF (45 KB, 1 strana) 8. 7. 2015 v 11:50:03


Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, průhlednost administrativy, průhlednost rozhodování, smlouva, správa věcí veřejných, veřejná správa, zpřístupňování informací, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)