Sněmovní tisk 400
Novela z. o zpravodajských službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 400/0 dne 10. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1/15, PID KORN9P2HT7SP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 658).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/2 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 400/5, který byl rozeslán 16. 6. 2015 v 16:21.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 400/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 807).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 7. 2015.
  Zákon Senátem schválen 12. 8. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 10. 9. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 219/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2353Daniel Korte07814-10264.doc (29 KB) / PDF (369 KB, 2 strany) 19. 5. 2015 v 11:24:02


Hesla věcného rejstříku: Služby zpravodajské

Deskriptory EUROVOCu: armáda, důvěrná informace, organizovaný zločin, tajná služba, telefon, telekomunikace, trestná činnost, veřejná bezpečnost, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)