Sněmovní tisk 33
Nz.o změně zák. v souv.s přij. úst.zák. o rozp. odpovědnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 33/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 103, usnesení č. 129).Související tisk: 24 (N. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti).


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, kontrolní úřad, rozpočtová pravidla, rozpočtová stabilita, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluh

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)