Sněmovní tisk 655
Novela z. o základních registrech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2016.
  Zákon Senátem schválen 25. 5. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 192/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3794Věra Kovářová09255-12567.docx (12 KB) / PDF (200 KB, 1 strana) 29. 2. 2016 v 09:59:42
3816Věra Kovářová09277-12597.doc (40 KB) / PDF (275 KB, 5 stran) 1. 3. 2016 v 13:38:25
3831Ludvík Hovorka09292-12613.doc (15 KB) / PDF (291 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 14:37:25


Hesla věcného rejstříku: Informovanost, Registry

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, informační legislativa, seznam, veřejná správa

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)