Sněmovní tisk 411
Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 25. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 990/14, PID KORN9U2ASXWP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3., 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 699).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 16. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/4 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/5 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 411/6, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 10:07.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 411/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 35).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4847Zbyněk Stanjura10308-14322.docx (18 KB) / PDF (256 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 13:07:13
4848Zbyněk Stanjura10309-14323.docx (18 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 13:09:58
4849Zbyněk Stanjura10310-14324.docx (18 KB) / PDF (255 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 13:11:01
4850Zbyněk Stanjura10311-14325.docx (17 KB) / PDF (245 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 13:12:00


Související tisk: 413 (Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd.).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová politika, státní rozpočet, ústava, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)