Sněmovní tisk 146
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 26. 3. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2014. Vláda zaslala stanovisko 24. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2014 jako tisk 146/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 376/14, PID RACK9HLH680M.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 17. 6. 2014 na 10. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 630).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 146/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 146/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Rozpočtový výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 146/4, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 9:46.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 146/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 756).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 86, dokument 86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 6. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 86/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2015 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 86/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 158).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 166/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2241Zbyněk Stanjura07702-10093.doc (13 KB) / PDF (261 KB, 1 strana) 27. 4. 2015 v 10:08:18


Hesla věcného rejstříku: Extremismus, Finance, Kriminalita

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, finanční instituce, hospodářský trestný čin, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus, trestná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)