Sněmovní tisk 99
Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Pecina M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 99/0 dne 23. 9. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 10. 2010 jako tisk 99/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 10. 2010 (usnesení č. 37). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 50, usnesení č. 366).Hesla věcného rejstříku: Řád trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, hospodářský trestný čin, korupce, organizovaný zločin, trestná činnost, trestní právo, trestní stíhání, trestní zákoník, výslech svědka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)