Sněmovní tisk 94
Vl.n. k souhlasu s ratifikací Memoranda o porozumění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 94/0 dne 21. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 9. 2010 (usnesení č. 22). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 138).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 94/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 284).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 5. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 48/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská obranná politika, evropská politika zbrojení, vojenský výzkum, výzkumný program, zbrojařský průmyslISP (příhlásit)