Sněmovní tisk 903
Novela z. o zpravodajských službách ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 903/0 dne 23. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Boháč a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1602).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 903/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 903/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Služby zpravodajské
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, důvěrná informace, omezené šíření informací, tajná služba, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky903/0


ISP (příhlásit)