Sněmovní tisk 874
Vl. n. z. o nakládání s bezpečnostním materiálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 874/0 dne 12. 12. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2012 (usnesení č. 334). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1513).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 874/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 874/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1654).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 6. 2013.
  Zákon Senátem schválen 20. 6. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 229/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6582Michal Babák04924-04648.doc (29 KB) / PDF (87 KB, 3 strany) 7. 5. 2013 v 08:23:45
6600Václav Cempírek04942-04668.doc (28 KB) / PDF (54 KB, 1 strana) 7. 5. 2013 v 14:19:56
6631Václav Cempírek04965-04693.doc (28 KB) / PDF (54 KB, 1 strana) 9. 5. 2013 v 12:27:56


Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Bezpečnost státu, Podnikání, Zbraně
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, nebezpečná látka, osobní zbraň, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, terorismus, úrazová prevence, veřejná bezpečnost, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)