Sněmovní tisk 80
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 80/0 dne 9. 9. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 7. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 10. 2010 jako tisk 80/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kandidátská práce, legitimita, uznání diplomu, vysokoškolské vzdělání, vysvědčení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)