Sněmovní tisk 8
Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2010.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 8/0 dne 15. 6. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2010. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2010 jako tisk 8/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrola ústavnosti, referendum, ústava, ústavní právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)