Sněmovní tisk 79
N.z. o přiznání k registrovanému majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 9. 9. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 7. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 10. 2010 jako tisk 79/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 2. 2. 2011 na 13. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 48, usnesení č. 364).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, daňová kontrola, daňové přiznání, nabytí vlastnictví, nemovitý majetek, soukromý majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)