Sněmovní tisk 748
N.z. o přiznání k registrovanému majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek John, Kateřina Klasnová, Michal Babák, Jana Drastichová) předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: John R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 748/0 dne 4. 7. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2012 jako tisk 748/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Přiznání k majetku, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, movitý majetek, nabytí vlastnictví, nemovitý majetek, soukromý majetekISP (příhlásit)