Sněmovní tisk 742
Novela z. - obchodní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Babák, Radek John, Kateřina Klasnová, Jana Drastichová) předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Babák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 742/0 dne 2. 7. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 742/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Papíry cenné, Subjekty podnikatelské, Zákoník obchodní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, finanční akcie, kapitálová společnost, obchodní právo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)