Sněmovní tisk 741
Novela z. o změně zák. související se zřízením inkas. místa

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Václav Kubata, Lenka Andrýsová, Ivan Fuksa, Jan Bureš, Jiří Rusnok) předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 741/0 dne 29. 6. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 741/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Mgr. Pavel Drobil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie, Pojištění, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daňový základ, úvěr

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)