Sněmovní tisk 738
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Babák, Kateřina Klasnová, Radek John, Jana Drastichová) předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Babák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 738/0 dne 28. 6. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 738/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň ze spotřeby, dieselová nafta, minerální olej, palivo, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)