Sněmovní tisk 690
Novela z. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 690/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1463).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 690/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 690/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 690/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1643).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 6. 2013.
  Zákon Senátem schválen 26. 6. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 232/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6599František Dědič04941-04667.doc (54 KB) / PDF (86 KB, 3 strany) 7. 5. 2013 v 14:01:13


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Lesy, Obchod a služby
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: geneticky modifikovaná rostlina, lesní certifikace, lesnická politika, ochrana odrůd rostlin, osivo, pěstování lesů, rozmnožování rostlin, rozvoj lesnictví, strom, udržitelné lesní hospodářství, zalesňování

Navržené změny předpisů (3)



ISP (příhlásit)