Sněmovní tisk 678
N.z. o majetkovém přiznání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Dolejš, Petr Braný, Miloslava Vostrá, Vojtěch Filip, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: Dolejš J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 678/0 dne 10. 5. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2012. Vláda zaslala stanovisko 7. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 6. 2012 jako tisk 678/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 6. 2012 (usnesení č. 270). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 21. 9. 2012 na 46. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z bohatství, daň z majetku, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová kontrola, daňové přiznání, nabytí vlastnictví, nemovitý majetek, soukromý majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)