Sněmovní tisk 577
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: Nenutil M.,Krejča M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 577/0 dne 18. 1. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 577/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1083).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 577/3, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 9:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1491).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 3. 2013 poslancům jako tisk 577/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 3. 2013 poslancům jako tisk 577/5.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2562Helena Langšádlová03560-02034.doc (27 KB) / PDF (57 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 09:20:56
4946Václav Mencl04364-03609.doc (21 KB) / PDF (69 KB, 1 strana) 14. 12. 2012 v 11:58:09
4981Miroslava Němcová04379-03636.doc (24 KB) / PDF (60 KB, 2 strany) 19. 12. 2012 v 12:23:05
5401Kateřina Klasnová04477-03819.doc (19 KB) / PDF (43 KB, 1 strana) 1. 2. 2013 v 13:51:59


Hesla věcného rejstříku: Řád jednací PS
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní proces

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)