Sněmovní tisk 48
Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 48/0 dne 26. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Chalupa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 51).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 48/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 35, usnesení č. 121).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2010.Deskriptory EUROVOCu: Evropský parlament, Lisabonská smlouva, poslanec EP, poslanecký mandát, Smlouva o Evropské uniiISP (příhlásit)