Sněmovní tisk 46
Souhr.zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

Autor: ÚVOP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 8. 2010 jako tisk 46/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Zpravodajem určen Ing. František Laudát.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 6. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 46/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 130).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)